BNEW Barcelona
         
We use our own and third-party cookies to analyze your navigation for statistical and personalization purposes. Click on configure cookies to personalize cookies or Accept to accept all cookies.
Config cookies    ACCEPT

NEWS

09/10/2020
Zona Franca has created BNEW, a disruptive event to reactivate Barcelona’s economy
09/10/2020
BNEW se posiciona como motor de la nueva economía y la recuperación
09/10/2020
BNEW es posiciona com a motor de la nova economia i la recuperació
08/10/2020
BNEW potencia el networking entre els més de 10.000 registrats de 111 països
08/10/2020
BNEW potencia el networking entre sus más de 10.000 registrados de 111 países
07/10/2020
BNEW connecta els cinc sectors clau per a la recuperació econòmica
07/10/2020
BNEW conecta los cinco sectores clave para la recuperación económica
06/10/2020
Comença a Barcelona la setmana de la nova economia amb la participació de 111 països
06/10/2020
Empieza en Barcelona la semana de la nueva economía con la participación de 111 países
29/09/2020
DOSIER DE PRENSA
29/09/2020
PRESS DOSSIER
29/09/2020
DOSSIER DE PREMSA
25/09/2020
BNEW contará con un atractivo programa de actividades gastronómicas y culturales
25/09/2020
BNEW comptarà amb un atractiu programa d’activitats gastronòmiques i culturals
18/09/2020
BNEW comptarà amb assistents de 58 països diferents
18/09/2020
BNEW contará con asistentes de 58 países distintos
10/09/2020
BNEW escull l’Estació de França, la CASA SEAT i el Movistar Centre com escenaris de la reactivació econòmica
10/09/2020
BNEW elige la Estació de França, CASA SEAT y el Movistar Centre como escenarios de la reactivación económica
02/09/2020
BNEW has chosen 50 startups to boost the economy’s reactivation
02/09/2020
BNEW selecciona 50 start-up per a acompanyar la reactivació de l’economia
02/09/2020
BNEW selecciona 50 start-up para acompañar la reactivación de la economía
31/07/2020
Servihabitat serà el patrocinador principal de BNEW
31/07/2020
Servihabitat será el patrocinador principal de BNEW
27/07/2020
BNEW mostrarà els reptes, oportunitats i amenaces que ens portarà la nova economia
27/07/2020
BNEW mostrará los retos, oportunidades y amenazas que nos traerá la nueva economía
23/06/2020
The Consorci de la Zona Franca’s BNEW - Barcelona New Economy Week will be a referent in technology contents thanks to SIRT
23/06/2020
El BNEW - Barcelona New Economy Week del Consorci de la Zona Franca serà referent en tecnologia de continguts gràcies a SIRT
23/06/2020
El BNEW - Barcelona New Economy Week del Consorci de la Zona Franca será referente en tecnología de contenidos gracias a SIRT
19/05/2020
Zona Franca has created BNEW, a disruptive event to reactivate Barcelona’s economy
19/05/2020
La Zona Franca crea BNEW, un esdeveniment disruptiu per reactivar l'economia de Barcelona
19/05/2020
La Zona Franca crea BNEW, un evento disruptivo para reactivar la economía de Barcelona
Contact us
PRIVACY   TERMS OF USE
@2020 BNEW All rights reserved