We use our own and third-party cookies to analyze your navigation for statistical and personalization purposes. Click on configure cookies to personalize cookies or Accept to accept all cookies.
Config cookies    ACCEPT

Blog

01 d'Octubre de 2021
|english|  |español

Estratègia de transformació de l’Àrea Metropolitana de Barcelona cap a la sostenibilitat social, econòmica i mediambiental

Aconseguir un desenvolupament mundial sostenible implica entendre la sostenibilitat en un triple vessant, tal com estableix l'Agenda 2030 de Desenvolupament sostenible, en els vessants social, econòmic i mediambiental. Cal compatibilitzar els objectius d'erradicar la pobresa, amb la lluita contra les desigualtats i contra el canvi climàtic. Objectius que s'han d'abordar de manera coordinada i recolzant-se en la digitalització, entesa com la suma d'eines i tecnologies. En aquest sentit, el Pla d'Actuació Metropolità que regeix l'actuació de l’AMB per a aquest mandat associa totes les 370 actuacions que l'integren als ODS amb els quals tenen més vinculació, ajustant-se al triple enfocament de sostenibilitat esmentat.

Un dels nostres projectes estrella és la Vall de l'hidrogen, que generalitza l'ús de l'hidrogen com a combustible i s'inscriu en els projectes vinculats als fons Next Generation. Per al nostre territori, que aspira a un creixement inclusiu i sostenible, el projecte de la Vall de l'hidrogen és un factor clau per a impulsar el creixement industrial, econòmic i ambiental dels nostres municipis. L'hidrogen verd pot donar una resposta efectiva als principals reptes ambientals del moment actual, que són l'augment del consum energètic i els efectes que sobre el canvi climàtic tenen. En aquest sentit, el projecte està alineat totalment amb el compromís que l’AMB té amb els reptes del canvi climàtic i la sostenibilitat. Ja comptem amb el Pla Clima i Energia 2030, amb el qual estem apostant de manera decidida per la neutralitat del carboni en el nostre territori. En concret, donem suport a les energies netes i la reducció dràstica de les emissions de la mobilitat privada.

L’AMB aposta per contribuir a la transformació de l'economia metropolitana mitjançant els recursos que comportaran els fons Next Generation. Tenim una cartera de projectes consensuada amb els actors metropolitans, del sector públic i privat, i que estan dirigits a col·lectius molt diversos. Per exemple, està el DIGITALAMB, amb el qual volem situar a l'àrea metropolitana de Barcelona com a territori referent en innovació econòmica, tecnològica i social.

Un altre projecte és CONNECTABIT, amb el qual volem ajudar a superar els efectes de l'actual crisi mitjançant una nova oferta formativa especialitzada en l'adquisició i ampliació de competències digitals. Amb el projecte DIGICOMERÇ, que va dirigit tant als establiments comercials com als ajuntaments, volem impulsar la transformació digital del comerç de proximitat.

L'Àrea Metropolitana de Barcelona també treballa intensament en la identificació i connexió amb els agents, empreses, persones i organitzacions que tenen un paper actiu en la innovació metropolitana. Aquesta tasca es plasma en el portal HUB TALENT, que agrupa els agents esmentats i fomenta la innovació col·laborativa mitjançant el treball centrat en reptes.

Estratègia de transformació de l’Àrea Metropolitana de Barcelona cap a la sostenibilitat social, econòmica i mediambiental
REGISTER  
Contact us
PRIVACY   TERMS OF USE
@2020 BNEW All rights reserved